หมวดหมู่
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
Follow us...

  • facebook
  • twitter

เส้นใหญ่สด (ของไทย)

500 กรัม
ห้องว่าง: ออกจากสต็อก
แบ่ง -- ราคาเพิ่มเติมที่คุณจะซื้อมากกว่าที่คุณบันทึก
ปริมาณ 5+
ราคา £2.50
£2.95

เส้นใหญ่สด 500 กรัม

เส้นใหญ่สด 500 กรัม

แท็กสินค้า
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้ารายการนี้ได้อีก

ทุเรียนแกะ (เนื่อทุเรียน)

ประมาณ 400-450 กรัม
£12.50