หมวดหมู่
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
Follow us...

  • facebook
  • twitter

มีดทำกับข้าว มีดแกะสลัก

Chefs Knives for Chopping & Carving, including Meat Cleavers & Fruit Carving Knives

มีดซิกแซก

ความยาวใบมีด ประมาณ 10 ซม
£3.99

มีด 2 คม

1 อัน
£2.99

มีดคว้าน ตรากิวี

ขนาด 7 เซนติเมตร
£3.49

ชุดมีดแกะสลัก ตราคม คม

ขนาด 5 ซม 7 ซม 8 ซม
£11.95

ชุดมีดแกะสลัก ตราแพนกวิน

ขนาด 5 ซม 7 ซม 8 ซม
£8.99